ЕКСПЕДИЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ БУРКУТСЬКОГО ТА ДОБРИНСЬКОГО ПНДВ

Автор: І. Коляджин

На території НПП «Верховинський», протягом 28-30 вересня 2022 року, була проведена комплексна експедиція. В експедиції взяли участь працівники служби державної охорони, науково-дослідного відділу та Добринського природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ). Маршрут дослідників проходив через лісовий масив Буркутського ПНДВ, від полонини Малий Присліп до урочища Альбин. В лісовому масиві спеціалісти обстежили куртини всихання ялини, описали їх, відмітили координати, а дані спостережень зберегли в програмі SMART, що встановлена на мобільному телефоні. Також зафіксовано сліди оленів, інших диких тварин та колонії грибів. Далі спеціалісти вирушили фенологічним маршрутом Добринського ПНДВ до гори Чивчин. Спеціалістами зафіксувано появу мухомора червоного, смереку, в якій дятел зробив дупла. Чули рев оленів. По маршруту учасники експедиції мали змогу побачити розкладання мертвої деревини в квазіпралісах. Після обстеження фенологічного маршруту Добрин – Чивчин учасники провели спостереження на фенологічних пунктах біля гір Чивчин і Силігул. Тут спостерігалося цвітіння тирлича ваточникового, опадання листя та плодів чорниці звичайної, поява плодових тіл гриба мухомора червоного, проліт тетеруків, було чути рев оленя благородного. Біля фенопункту Добринського ПНДВ зафіксовано стадо оленів, де було зроблено цікаві фотознімки та відеозаписи.

В урочищі Штефулець за допомогою спеціальної камери було знято підводне відео форелі струмкової в річці Чорний Черемош.

Дані спостережень, що зібрані під час експедиції будуть опрацьовані та аналізовані спеціалістами і опубліковані у книзі «Літопис природи НПП «Верховинський»».

Новини

Зимовий облік фауни

З метою встановлення місць перебування диких тварин, їх територіального розміщення та чисельності  на території НПП «Верховинський», працівниками служби державної охорони  проводиться щорічний облік фонових видів тварин по першому постійному снігу. Облік здійснюється у всіх природоохоронних науково дослідних відділеннях одночасно в один день, при випаданні першого снігу. Такий метод дозволяє одержувати більш вірні дані з обліку […]

  • Охорона природи

Природознавчі описи давніх смерекових пралісів Гринявських гір.

Природно-заповідна територія Національного природного парку «Верховинський» знаходиться у високогір’ї Чивчино-Гринявських гір, в найбільш віддаленій та важкодоступній, південній частині Верховинщини. Наша установа займається охороною, відтворенням та рекреаційним використанням основних лісових природних комплексів і об’єктів на своєму терені. На більшості території Парку ростуть хвойні ліси із малою домішкою листяних дерев, основу яких становлять дерева загальновідомої ялини європейської […]

  • Науково-дослідний відділ