Флора

ФЛОРА ВЕРХОВИНСЬКОГО ПАРКУ

Енциклопедія просто неба… Рослинність у Верховинському парку –  

унікальна. А все через віддаленість та розташування. Ця місцевість належить  до найоригінальніших з ботанічного погляду куточків Українських Карпат. Тож сюди варто вирушати навіть для того, аби побачити на власні очі рослини, які зазвичай розглядають на зображеннях у книжках. Флора Національного парку "Верховинський" нараховує більш ніж 900 вищих і нижчих рослин та грибів.

Рослинність на території НПП "Верховинський" трьох типів — лісова, лучна та болотна. Ліси займають більшу частину території парку. В цьому районі чітко виражений поясний розподіл рослинності. Верхній гірський лісовий пояс  утворює ялина європейська (Picea abies). На висоті 1500-1550 м верхня межа лісу переходить у субальпійський пояс, який представлений заростями сосни гірської (Pinus mugo), яка займає тут чи не найбільші площі в Українських Карпатах, а також заростями ялівця сибірського, рідше вільхи зеленої та високогірними луками.

Тут ви зможете потрапити до смерекових пралісів. Це ліси природного походження, що розвивалися за умов практично відсутнього господарського впливу людини. Тому для них характерне існування численних оселищ для багатьох рідкісних видів тварин, грибів і рослин, які здебільшого не можуть існувати у господарсько освоєних лісах.

 На долинах потоків розкидаються сіровільхові ліси

Луки поділяються на лісові, субальпійські та альпійські. Вони разом з болотними та водно-болотними угрупованнями мають понад 30 різновидів. 

На території національного природного парку зростають понад 700 видів судинних рослин –  третина від загальної кількості рослин Українських Карпат.

 Про високу созологічну цінність території НПП "Верховинський" свідчить зростання тут 3 видів рослин зі "Світового Червоного списку", 7 – з "Європейського Червоного списку", 4 – з "Бернської конвенції", 64 – з Червоної книги України. 

У складі флори представлені різні географічні елементи, але особливий інтерес серед них становлять ендемічні види. Низка ендеміків відома в Українських Карпатах тільки на території парку: дельфіній високий (Delphinium elatum subsp. nacladense), мінуарція гостропелюсткова (Minuartia verna subsp. oxypetala), смілкоквітка Завадського (Silenanthe zawadskii),  гвозди́ка га́рна (Dianthus superbus subsp. speciosus), ломикамінь жовто-зелений (Saxifraga luteo-viridis Schott et Kotschy).

Крім того, до раритетних видів, що заслуговують на увагу, належать: клопогін європейський, геліосперма карпатська, гусимець Горнунгіїв, жеруха, стародуб, китятки гіркі гірські, волошка Кочі. 

Болотна рослинність. В Українських Карпатах, клімат яких у високогір'ях близький до тайгового, наявні рідкісні види оліготрофних боліт, відсутні на рівнині України. У високогір'ї  Чивчин поширені так звані висячі осокові болота з переважанням трав'яного покриву осоки волосистої та домішками костриць альпійської й порціуса, жовтяниці альпійської, ломикаменя зірчастого.

Найбільшим видовим багатством серед рідкісних видів вирізняється родина Orchidaceae (Орхідних), що є наслідком високого рівня представленості в регіоні бореальних видів орхідей. Всі представники цієї родини у флорі України занесені до Червоної книги України. Особливо слід відзначити чорнянку (нігрітелю) карпатську - Nigritella carpatica (Zapał.) Teppner. Дуже рідкісний реліктовий ендемічний вид, зникаючий. Ендемік Східних Карпат. Вона є унікальною для українських Карпат, оскільки відомі тільки декілька місцезнаходжень цього виду на Україні.

Продовжувати список рідкісних та унікальних рослин, які ростуть на території парку, можна ще довго. Однак варто сюди приїхати, аби побачити все на власні очі. Слід не забувати й про збереження флори. Адже Національний природний парк "Верховинський" – важливий осередок природного різноманіття України. Тут збереглися найменш антропогенно змінені ландшафти, які відіграють основну роль у формуванні водного режиму річок, стабілізації клімату регіону, що дає можливість розвиватися унікальній рослинній системі. 

Айстра альпійська
Аконіт Жакена
Костриця Порціуса
Чорнянка карпатська