ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ВЕРХОВИНСЬКИЙ»

Автор: В. Мегедин

У відповідності до Положення про національний природний парк «Верховинський» вся діяльність Парку направлена на збереження природного комплексу та дослідження природних процесів. Одним із найважливіших моніторингових досліджень являються фенологічні спостереження.

Феноло́гія (від грец. φαίνω — показую, виявляюсь і λόγος – вчення) – наука про сезонні явища в природі . Фенологія вивчає періодичні явища в живій і неживій природі, що пов’язані зі змінами пір року, а також сезонні фази розвитку рослин та сезонні особливості розвитку й активності тварин.

Метою фенологічних спостережень, які є основою наукових досліджень на природно-заповідних територіях, є виявлення впливу та взаємозалежності між сезонною ритмікою рослин та тварин, строках їх настання і причин, що визначають ці терміни.

На території НПП «Верховинський» феноспостереження проводяться працівниками науково-дослідного відділу та службою державної охорони як на фенологічних пунктах, так і на постійних маршрутах.

Постійні фенологічні пости закладаються у всіх висотно-зональних поясах. Фенопост – це ділянка певного біотопу (лісу чи луки) розміром 20х20 м., яка виділена в натурі.  На вибраній ділянці проводиться опис всієї рослинності, визначається перелік видів, за якими проводяться спостереження.

Постійні комплексні фенологічні маршрути використовуються для патрулювання та проведення лісівничих, ботанічних, зоологічних та природоохоронних спостережень і вивчення явищ природи. Вони охоплюють характерні біотопи всіх висотно-зональних поясів Парку. Для проведення досліджень в кожному ПНДВ закладені такі маршрути.

При проходженні маршруту працівником служби державної охорони проводяться спостереження за проходженням фенофаз із записом результатів у службовий щоденник. В кінці місяця ці записи переносяться у фенокарточки і здаються в науково-дослідний відділ для подальшої обробки.

Фенологічні спостереження ведуться за атмосферними, гідрологічними та іншими явищами природи. Особливу увагу за веденням спостережень приділяють рослинному (набухання бруньок, масове цвітіння, масове дозрівання плодів) і тваринному світу (гін, тік, нерест, поява потомства).

Результати фенологічних спостережень щорічно висвітлюються в розділах «Літопису природи» – «Календар природи», «Фауна і тваринний світ», «Флора і рослинність».

Новини

Участь у засіданні приуроченому до Всесвітнього дня водно-болотних угідь

02 лютого 2023 року національний природний парк «Верховинський» взяв у форматі онлайн, організатором якого виступив Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міндовкілля. Під час засідання було розглянуто питання збереження Рамсарських угідь в контексті російської агресії, обговорено проведення заходів з відновлення, збереження та моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення. Збереження водно-болотних угідь – це не тільки очищення та […]

  • Науково-дослідний відділ
  • Новини установи
  • Охорона природи
  • Рекреація

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

У 1971 році в Ірані, в місті Рамсар, була підписана Конвенція з водно-болотних угідь. У світі вона відома, як Рамсарська, зважаючи на назву міста де було її прийнято. Під водно-болотними угіддями розуміють річки і озера, райони боліт, драговин, торфовищ, штучні водойми та морські акваторії глибиною до шість метрів. У цей день в різних країнах світу […]

  • Екоосвіта