КОМПЛЕКСНА НАУКОВА ЕКСПЕДИЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ

Автор: Л. Мацап’як

В період з 7 по 9 червня 2023 року на території НПП «Верховинський» працювала комплексна наукова експедиція, в якій взяли участь науковці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, завідувачка гідроморфологічного моніторингу – Євгенія Василенко та старший науковий співробітник лабораторії – Ольга Кошкіна; Донбаської національної академії будівництва і архітектури, доцент кафедри прикладної екології, хімії і охорони праці, кандидат біологічних наук, експерт-орнітолог від ФЗТ – Максим Височин. Від НПП «Верховинський» в експедиції взяли участь заступник директора з наукової роботи – Ярослав Зеленчук та начальник науково-дослідного відділу Людмила Мацап’як.

В ході експедиції було проведено гідроморфологічну оцінку масивів поверхневих  вод басейну річки Білий Черемош у місцях розташування кляуз Перкалаб та Баюрівка (притока Перкалаба), у місці розташування кляузи Балтагора – басейн річки Чорний Черемош.

Проводилась фіксація зустрічі представників орнітофауни на території НПП «Верховинський». З метою якісного визначення видової приналежності птахів проводилось їх фотографування, та здійснювались аудіозаписи їх «співу». При цьому реєструвалась кількість зустрінутих птахів, їх поведінка в момент спостереження. При опрацюванні матеріалів було зареєстровано 45 видів птахів. Серед яких 3 види занесено до Червоної книги України: Тетерук (Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)) Глушець (Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)), Золотомушка червоночуба  (Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)), 5 видів до Додатоку III Бернкської конвенції та 35 відів до Додатоку II Бернкської конвенції.

Вперше було зареєстровано креха великого (Mergus merganser Linnaeus, 1758) на території Парку (кляуза Кронпринца Рудольфа).

Започатковано акустичний моніторинг фонових видів птахів на території Парку за допомогою акустичного декодеру наданого Франкфурським зоологічним товариством/FZS Ukraine у рамках проекту «Підтримка природоохоронних територій в Україні».

На болотах по всій території фіксували значну кількість червонокнижних тритонів: тритона карпатського (Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)), ендемічного виду, який в світі зустрічається лише в карпатських горах, занесений до Додатку II Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (категорія “Види, що підлягають особливій охороні”), Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), та тритона альпійського (Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)) – субендемічний вид, в Україні він зустрічається лише в Українських Карпатах. Занесений до Додатоку III Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (категорія “Види, що підлягають охороні”), Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Проведено фенологічні спостереження, зафіксовано масове цвітіння червонокнижних видів: анемони нарцисоцвітої, пальчатокорі́нника травне́вого, зозулинця крапчастогота, ендеміків жовтеця карпатського, тоції карпатської, фонових видів таких як брусниця, чорниця, сольданелла угорська, незабудка альпійська, смілка дводомна та ін.

Всі дані досліджень зафіксовано на інструментарій для просторового моніторингу та звітування SMART – Spatial Monitoring and Reporting Tool, який дозволяє у реальному часі зберігати та синхронізувати дані наукових досліджень на сервері, та здійснювати їхній аналіз і формувати звіти.

Новини

Підведено підсумки навчань

За результатом освоєння програми проведеного навчання з основ знань законодавчих та нормативно-правових документів у природоохоронній діяльності, працівники СДО склали заліковий іспит. За проведеними підсумками, постійно діючою атестаційною комісією засвідчено, що більшість спеціалістів показали належний рівень знань. Таке навчання дає можливість підвищити рівень професійних та фахових знань кожному з працівників служби державної охорони. Набуті знання в […]

  • Новини установи

Працівники НПП «Верховинський» присвятили 11 днів для дітей загиблих Захисників та Захисниць України, що відпочивали на базі установи в рамках  проекту  «Choven.Діти.Зимові канікули» . Програма відпочинку була насичена та різноманітна, щодня для дітей були організовані розваги, екскурсії, мандрівки, майстер класи та еколого-пізнавальні заходи.

  • Новини установи
  • Рекреація

Четверта робоча зустріч щодо розробки Проєкту організації території НПП «Верховинський»

В адміністрації Національного природного парку «Верховинський» 9 лютого 2023 року відбулась четверта третя робоча зустріч щодо розробки Проєкту організації території НПП «Верховинський», організованої в рамках проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» за ініціативи Франкфуртського зоологічного товариства в Україні (FZS/Ukmraine). Учасниками зустрічі розглянуто та обговорено розроблені розділи проєкту організації території НПП «Верховинський», зонування території. Розглянули розробку […]

  • Новини установи