Польові дослідження тривають

Автор: Л. Мацап'як

15 липня науковими співробітниками науково-дослідного відділу НПП «Верховинський» проведено чергову експедицію на територію Парку.Маршрут науковців пролягав територією Перкалабського ПОНДВ через урочище Перкалаб – урочище Прелучний – полонина Прелучний – гора Василькова. Проведено моніторинг видового складу рослинного та тваринного світу на фенологічних пунктах та маршруті, на ботанічних та зоологічних постійних пробних площах (ППП). На горі Василькова (1570 м н.р.м.) на місці виходу карбонатних порід, вивчали біотопи, що містять популяції  рідкісних петрофітних угруповань які знаходяться під охороною в Європі та Україні, таких як: чорнянки (нігрітеля) карпатської Nigritella carpatica (Zapaf.) Teppner . – дуже рідкісний реліктовий ендемічний вид, зникаючий, ендемік Східних Карпат. Вона є унікальною для українських Карпат, оскільки відомі тільки декілька місцезнаходжень цього виду на Україні. Аконіт Жакена Aconitum jacquinii Rchb. (A. anthora auct. non L.) – рідкісний ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом. Зелениця альпійська (Дифазіаструм альпійський) Diphasiastrum alpinum (L.) Holub – рідкісний високогірний вид, що має диз’юнктивний ареал. Злинка альпійська Erigeron alpinus L. – рідкісний Європейсько-середземноморський високогірний (субальпійський) вид з диз’юнктивним ареалом, на території парку найбільша популяція в Україні, яка містить кілька тисяч особин. Товстянка альпійсьКА Pinguicula alpina L. – рідкісний, реліктовий аркто-альпійський вид, комахоїдна рослина. На фенопункті №1 Перкалабського ПОНДВ зафіксовано цвітіння таких червонокнижних видів як лі́лія лісова́ (Lilium martagon), коручка те́мно-черво́на (Epipactis atrorubens). В межах маршруту зафіксовано цвітіння таких видів як Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla, Antennaria dioica (L.). Gaertn., Scabiosa lucida Vill.), Astrantia major L. Campanula glomera, Centaurea kotschyana, Silene nutans, Lotus corniculatus L. та ін. Також, під час проходження маршруту в урочищі Прелучний було відмічено червонокнижних представників тваринного світу, серед них:  тритон карпатський. Як результат проведеної експедиції за допомогою додатку SMART детально записаний та накладений на карту Парку маршрут, з фототочками із геолокацією, зроблено картування видів.

 

Новини

Зимовий облік фауни

З метою встановлення місць перебування диких тварин, їх територіального розміщення та чисельності  на території НПП «Верховинський», працівниками служби державної охорони  проводиться щорічний облік фонових видів тварин по першому постійному снігу. Облік здійснюється у всіх природоохоронних науково дослідних відділеннях одночасно в один день, при випаданні першого снігу. Такий метод дозволяє одержувати більш вірні дані з обліку […]

  • Охорона природи

Природознавчі описи давніх смерекових пралісів Гринявських гір.

Природно-заповідна територія Національного природного парку «Верховинський» знаходиться у високогір’ї Чивчино-Гринявських гір, в найбільш віддаленій та важкодоступній, південній частині Верховинщини. Наша установа займається охороною, відтворенням та рекреаційним використанням основних лісових природних комплексів і об’єктів на своєму терені. На більшості території Парку ростуть хвойні ліси із малою домішкою листяних дерев, основу яких становлять дерева загальновідомої ялини європейської […]

  • Науково-дослідний відділ